این تور منقضی شده است

تور آنتالیا پرواز تیلوند تیر ماه

هتل ها

منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : مورات پاشا
چشم انداز :
6 شب
CENDER
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
JURA LARA (سابق ROYAL TOWERS)
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : گوینوک
چشم انداز :
6 شب
KARMIR RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : آلانیا،آنتالیا
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY ALANYA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
Crystal Prestige Elite
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  125,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
MIRAGE PARK RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LIMRA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  130,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
ROYAL WINGS LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  139,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  131,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
BELLIS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  174,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  188,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  177,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  150,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  227,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  172,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  277,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  70,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  186,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  349,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  75,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  200,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  360,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  79,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید