تور کوالالامپور پنانگ مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SAKURA ELIT KUALA LUMPUR
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RAINBOW PARADISE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
HOLIDAY INN EXPRES
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
FLAMINGO BY THE BEACH
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MERCURE
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ROYALE CHULAN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
DORSET HOTEL
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HOMPTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  65,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL CHULAN
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MERCURE PENANG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  67,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE FACE STYLE
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
EVER GREEN LAUREL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  66,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PACIFIC REGENCY
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
Amari Spice
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHANGRILA
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
Golden Sand Hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
JW MARRIOT
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
LEXIS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  78,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PARK ROYAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
EQ KUALA LUMPUR
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SHANGRILA RASA SAYANG RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  118,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  74,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید