category cover image

تور استانبول مهر ماه

دسترسی سریع

دوتخته


5,390,000

یک تخته


6,010,000

کودک بدون تخت


5,230,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,620,000

یک تخته


6,440,000

کودک بدون تخت


5,230,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,750,000

یک تخته


6,700,000

کودک بدون تخت


5,270,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,880,000

یک تخته


6,960,000

کودک بدون تخت


5,580,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,880,000

یک تخته


6,960,000

کودک بدون تخت


5,490,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,880,000

یک تخته


6,960,000

کودک بدون تخت


5,490,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Cumbali Plaza istanbul

هتل Cumbali Plaza istanbul

با صبحانه

دوتخته


5,920,000

یک تخته


7,050,000

کودک بدون تخت


5,360,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


5,920,000

یک تخته


7,050,000

کودک بدون تخت


5,490,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Golden Hill Istanbul

هتل Golden Hill Istanbul

با صبحانه

دوتخته


5,970,000

یک تخته


6,610,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل The Marmara Taksim

هتل The Marmara Taksim

با صبحانه

دوتخته


6,050,000

یک تخته


7,300,000

کودک بدون تخت


5,660,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,100,000

یک تخته


7,390,000

کودک بدون تخت


5,400,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Maroon Tomtom Istanbul

هتل Maroon Tomtom Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,140,000

یک تخته


7,480,000

کودک بدون تخت


5,660,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,140,000

یک تخته


7,480,000

کودک بدون تخت


5,660,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Nova Plaza Park Istanbul

هتل Nova Plaza Park Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,320,000

یک تخته


7,850,000

کودک بدون تخت


6,320,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Grand Star Istanbul

هتل Grand Star Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,400,000

یک تخته


8,000,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,420,000

یک تخته


8,050,000

کودک بدون تخت


5,820,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل City Center istanbul

هتل City Center istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,530,000

یک تخته


8,250,000

کودک بدون تخت


5,920,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Taxim Express istanbul

هتل Taxim Express istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,570,000

یک تخته


8,340,000

کودک بدون تخت


5,840,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,610,000

یک تخته


8,430,000

کودک بدون تخت


5,710,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,610,000

یک تخته


8,430,000

کودک بدون تخت


5,710,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,610,000

یک تخته


8,430,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Nova Plaza Taksim Istanbul

هتل Nova Plaza Taksim Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,630,000

یک تخته


8,450,000

کودک بدون تخت


6,630,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Dedeman İstanbul

هتل Dedeman İstanbul

با صبحانه

دوتخته


6,740,000

یک تخته


8,690,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Maroon Pera Istanbul

هتل Maroon Pera Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,790,000

یک تخته


8,770,000

کودک بدون تخت


5,790,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,790,000

یک تخته


8,770,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,790,000

یک تخته


8,770,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Palazzo Donizetti

هتل Palazzo Donizetti

با صبحانه

دوتخته


6,870,000

یک تخته


8,950,000

کودک بدون تخت


5,750,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Grand de Pera Istanbul

هتل Grand de Pera Istanbul

با صبحانه

دوتخته


6,960,000

یک تخته


9,120,000

کودک بدون تخت


6,180,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


6,980,000

یک تخته


9,160,000

کودک بدون تخت


6,220,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Crowne Plaza Harbiye Istanbul

هتل Crowne Plaza Harbiye Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,030,000

یک تخته


9,270,000

کودک بدون تخت


6,220,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,130,000

یک تخته


9,460,000

کودک بدون تخت


6,270,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل The Peak Istanbul

هتل The Peak Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,130,000

یک تخته


9,550,000

کودک بدون تخت


6,270,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Best Western Eresin Taxim

هتل Best Western Eresin Taxim

با صبحانه

دوتخته


7,190,000

یک تخته


9,470,000

کودک بدون تخت


6,020,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Mercure Bomonti Istanbul

هتل Mercure Bomonti Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,340,000

یک تخته


9,880,000

کودک بدون تخت


6,220,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Metropolitan Taksim

هتل Metropolitan Taksim

با صبحانه

دوتخته


7,340,000

یک تخته


9,880,000

کودک بدون تخت


6,020,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Central palace Istanbul

هتل Central palace Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,390,000

یک تخته


9,980,000

کودک بدون تخت


5,920,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Richmond Istanbul

هتل Richmond Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,440,000

یک تخته


10,080,000

کودک بدون تخت


6,320,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Eresin Premier Istanbul

هتل Eresin Premier Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,440,000

یک تخته


9,980,000

کودک بدون تخت


61,200,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,540,000

یک تخته


10,280,000

کودک بدون تخت


5,920,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,590,000

یک تخته


10,380,000

کودک بدون تخت


5,920,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,590,000

یک تخته


10,380,000

کودک بدون تخت


5,920,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,640,000

یک تخته


10,180,000

کودک بدون تخت


6,730,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,740,000

یک تخته


9,810,000

کودک بدون تخت


6,100,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Point Barbaros Istanbul

هتل Point Barbaros Istanbul

با صبحانه

دوتخته


7,740,000

یک تخته


10,690,000

کودک بدون تخت


6,270,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


7,740,000

یک تخته


10,690,000

کودک بدون تخت


6,320,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل The Marmara Taksim

هتل The Marmara Taksim

با صبحانه

دوتخته


8,050,000

یک تخته


11,300,000

کودک بدون تخت


6,020,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Sheraton Istanbul City Center

هتل Sheraton Istanbul City Center

با صبحانه

دوتخته


8,050,000

یک تخته


11,300,000

کودک بدون تخت


6,120,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Titanic City Istanbul

هتل Titanic City Istanbul

با صبحانه

دوتخته


8,100,000

یک تخته


11,400,000

کودک بدون تخت


6,120,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


8,860,000

یک تخته


12,720,000

کودک بدون تخت


6,420,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


8,860,000

یک تخته


12,920,000

کودک بدون تخت


6,320,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


9,370,000

یک تخته


13,940,000

کودک بدون تخت


6,830,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Fraser Palace Istanbul

هتل Fraser Palace Istanbul

با صبحانه

دوتخته


9,470,000

یک تخته


14,140,000

کودک بدون تخت


7,340,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Hilton Bomonti International Istanbul

هتل Hilton Bomonti International Istanbul

با صبحانه

دوتخته


10,630,000

یک تخته


16,215,000

کودک بدون تخت


7,180,000

کودک با تخت


4,590,000

دوتخته


10,790,000

یک تخته


16,780,000

کودک بدون تخت


6,420,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Hilton Istanbul Bosphorus

هتل Hilton Istanbul Bosphorus

با صبحانه

دوتخته


10,790,000

یک تخته


16,780,000

کودک بدون تخت


6,420,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل CVK Park Bosphorus

هتل CVK Park Bosphorus

با صبحانه

دوتخته


11,800,000

یک تخته


18,810,000

کودک بدون تخت


7,340,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Ritz Carlton Istanbul

هتل Ritz Carlton Istanbul

با صبحانه

دوتخته


14,540,000

یک تخته


24,290,000

کودک بدون تخت


9,880,000

کودک با تخت


4,590,000

هتل Swissotel The Bosphorus

هتل Swissotel The Bosphorus

با صبحانه

دوتخته


14,950,000

یک تخته


25,100,000

کودک بدون تخت


8,450,000

کودک با تخت


4,590,000

مدارک و خدمات


مدارک مورد نیاز

اسکن صفحه اول پاسپورت با اعتبار 6 ماه

پرداخت 50 درصد مبلغ تور

خدمات آژانس

4 روز اقامت در هتل با صبحانه

بلیط هواپیما رفت و برگشت

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی با پوشش کرونا

گشت شهری با ناهار 

راهنمای فارسی زبان

توضیحات تکمیلی

در صورت درخواست اقامت بیشتر از 4 روز با همکاران مطرح نمایید.

هزینه تست پی سی آر برگشت در صورت توقف بیشتر از 72 ساعت به عهده مسافر می باشد .

سایر تورها


امتیاز 4.7 از 5 | از بین 180 امتیاز دهنده به تور استانبول مهر ماه

اطلاعات سفر
airplane icon
تاریخ سفر: مهر ماه
ایرلاین: ایرتور
مدت اقامت: 3 شب
نوع سفر: هوایی

قیمت از: 5,390,000 تومان