تور نمایشگاهی آذربایجان
نمایشگاه صنایع غذایی باکو...

شروع : 1398/02/25   پایان : 1398/02/27

نمایشگاه نفت و گاز باکو...

شروع : 1398/03/09   پایان : 1398/03/10

نمایشگاه فناوری مخابرات و اطلاعات باک...

شروع : 1398/09/12   پایان : 1398/09/15

نمایشگاه گردشگری و توریسم باکو...

شروع : 1398/01/15   پایان : 1398/01/17
امتیاز 4.2 از 5 | از بین 17 امتیاز دهنده به تور نمایشگاهی آذربایجاننظرات کاربران