تور نمایشگاهی آذربایجان
نمایشگاه صنایع غذایی باکو

شروع : 1399/02/25   پایان : 1399/02/28

نمایشگاه نفت و گاز باکو

شروع : 1399/03/09   پایان : 1399/03/12

نمایشگاه فناوری مخابرات و اطلاعات باکو

شروع : 1399/09/12   پایان : 1399/09/15

نمایشگاه گردشگری و توریسم باکو

شروع : 1399/01/15   پایان : 1399/01/18
امتیاز 5.0 از 5 | از بین 5 امتیاز دهنده به تور نمایشگاهی آذربایجاننظرات کاربران