تور 7 شب تفلیس تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ELEGANT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : eco room
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
JAZZ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : srd room
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
WINE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
LM CLUB
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,558,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ELLE BOUTIQUE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MAGNOLIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GREEN TOWER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
RUSTAVELI PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
TBILISI INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GREEN QUEEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AIVANI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
denis hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : lux
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
TRIBECA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AQUA LIBERTY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : eco room
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
kalasi
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ADAMO
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,310,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,910,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ONYX
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
RADIUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,040,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
marjan plaza hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,160,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
IBIS STYLES TBILISI CENTER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
holiday inn express hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  12,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
IOTA HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BILTMORE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید