این تور منقضی شده است

تور 2 شب شیراز خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
SASAN
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ROUDAKI
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
بین الحرمین
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
پارسه
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
KARIMKHAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
زندیه
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
چمران
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
بزرگ شیراز
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید