این تور منقضی شده است

تور لبنان تیر ماه

مسیر سفر

تور لبنان تیر ماه

تهران
بیروت (02:45)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت
ایران ایر)
ایران ایر
(1403/04/05 سه شنبه ساعت: 08:30)
بیروت
تهران (03:00)
فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری بیروت
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایر)
ایران ایر
(1403/04/12 سه شنبه ساعت: 12:15)

هتل ها

منطقه : روشه
چشم انداز :
7 شب
legend hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 185 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 350 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 160 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : بیروت
چشم انداز :
7 شب
gems hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 270 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 511 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 180 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : بیروت
چشم انداز :
7 شب
parisian hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 310 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 560 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 260 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : جونیه
چشم انداز :
7 شب
reston hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 322 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 595 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 230 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : جونیه
چشم انداز :
7 شب
bel azur hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 340 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 630 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 260 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
lancaster rouche hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 360 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 700 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 225 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
lancaster tamar hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 375 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 590 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : البیضا
چشم انداز :
7 شب
coral beach hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 395 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 765 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : جونیه
چشم انداز :
7 شب
bel azur elegants hotel
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 405 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 770 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 260 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : روشه
چشم انداز :
7 شب
raouche arjaan by rotana hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 405 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 765 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
four pointe by sheraton hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 410 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 735 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
crowne plaza hamra hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 420 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 805 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : پاریس
چشم انداز :
7 شب
riviera hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 480 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 840 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 400 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : روشه
چشم انداز :
7 شب
lancaster plaza hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 540 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,050 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : جونیه
چشم انداز :
7 شب
le royal hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 710 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,365 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 400 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : روشه
چشم انداز :
7 شب
movenpick hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 860 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,625 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 505 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : البیضا
چشم انداز :
7 شب
lancaster eden bay hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 885 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,720 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 575 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : البیضا
چشم انداز :
7 شب
kempinski summerland hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 885 دلار
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان + 1,720 دلار
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان + 505 دلار
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید