تور قبرس شمالی تیر ماه

مسیر سفر

تور قبرس شمالی تیر ماه

تهران
قبرس شمالی (03:30)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه بین‌المللی ارجان
پگاسوس)
پگاسوس
(1403/04/07 پنجشنبه ساعت: 00:50)
قبرس شمالی
تهران (04:00)
فرودگاه بین‌المللی ارجان
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
پگاسوس)
پگاسوس
(1403/04/12 سه شنبه ساعت: 08:30)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
5 شب
OLIVE TREE
FB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
RIVERSIDE
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
OSCAR RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
VUNI PALACE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : نیکوزیا
چشم انداز :
5 شب
concorde tower hotel
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
SALAMIS BAY CONTI hotel
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : garden and park
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
SALAMIS BAY CONTI hotel
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ACAPULCO RESORT & CONVENTION & SPA
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
ELEXUS hotel
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
5 شب
ELEXUS hotel
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
KAYA ARTEMIS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : villa
رزرو
منطقه : گیرینه
چشم انداز :
5 شب
chamada prestige hotel
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : dlx
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
LIMAK CYPRUS DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  67,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
CRATOS PREMIUM
FB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  135,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  71,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه : گیرینه
چشم انداز :
5 شب
lords palace hotel
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  71,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : std
رزرو
منطقه :
چشم انداز : GardenView
5 شب
CONCORDE LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  180,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  80,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : dlx
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Side View
5 شب
THE ARKIN ISKILE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  123,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  166,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  81,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
5 شب
CONCORDE LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  196,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  85,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : dlx
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
5 شب
KAYA PALAZZO RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  133,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  179,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  86,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,990,000 تومان
توضیحات : sup
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید