تور 7 شب مسقط تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
LA ROSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CAESAR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,480,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GARDEN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PLATINUM
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SAFEER PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SAFEER INTERNATIONAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
IBIS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BEST WESTERN PREMIER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GOLDEN TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
WYNDHAM GARDEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CITY SEASONS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
INTERCITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ALOFT MUSCAT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
RADISSON BLU
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
HILTON GARDEN INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND MILLENNIUM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SHERATON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MYSK AL MOUJ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CROWNE PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DOUBLE TREE BY HILTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SHANGRILA BARR AL JISSAH AL BANDAR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,240,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
KEMPINSKI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  114,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید