این تور منقضی شده است

تور شیراز با قطار تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
SASAN
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ROUDAKI
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  2,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
بین الحرمین
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
پارسه
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
KARIMKHAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  4,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  3,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
زندیه
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
چمران
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
بزرگ شیراز
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید