این تور منقضی شده است

تور قشم با قطار تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
lachin hotel
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,752,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
PERSIAN GOLF QESHM
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
مارینا2
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  3,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Reyhan
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Royal
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  3,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  3,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
فولتون
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ERAM QESHM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
آوینا
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  13,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,750,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید