این تور منقضی شده است

تور باکو تیر ماه

هتل ها

منطقه : ahmad rajabli
چشم انداز :
7 شب
ROYAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,795,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MILDOM HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,895,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,795,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : narimanov
چشم انداز :
7 شب
CAPITOL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : narimanov
چشم انداز :
7 شب
AZALEA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : ahmad rajabli
چشم انداز :
7 شب
DIAMOND
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,295,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  27,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : ahmad rajabli
چشم انداز :
7 شب
WEST SHINE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,395,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
ALISON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : ichari shahr
چشم انداز :
7 شب
ATROPAT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,395,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DIPLOMAT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,995,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
BOULEVARD SIDE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,595,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : narimanov
چشم انداز :
7 شب
ATLAS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,895,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  36,695,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : ahmad rajabli
چشم انداز :
7 شب
SKY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,395,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : targhovi
چشم انداز :
7 شب
AZCOT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  37,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CENTRAL PARK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,895,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : yasmal
چشم انداز :
7 شب
QAFQAZ POINT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,995,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : darangul
چشم انداز :
7 شب
RICH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,295,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : nasimi
چشم انداز :
7 شب
GANJALI PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,295,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
QAFQAZ SAHIL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,595,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : ichari shahr
چشم انداز :
7 شب
SHAH PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,895,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : nasimi
چشم انداز :
7 شب
MIDTOWN HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,495,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,995,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : heydaraliyev
چشم انداز :
7 شب
EXCELSIOR HOTEL & SPA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,695,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
RAMADA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,395,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : nizami
چشم انداز :
7 شب
SAPPHIRE CITY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,295,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : yasmal
چشم انداز :
7 شب
HYATT REGENCY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,295,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,495,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : nasimi
چشم انداز :
7 شب
HOLIDAY INN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,995,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,595,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
SAPPHIRE MARIN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,195,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,895,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : azadligh
چشم انداز :
7 شب
PARK INN BY
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,795,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : sahil
چشم انداز :
7 شب
HILTON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,595,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,795,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه : flame tower
چشم انداز :
7 شب
FAIRMONT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,395,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,695,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,295,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید