این تور منقضی شده است

تور ازمیر تیر ماه

مسیر سفر

تور ازمیر تیر ماه

تهران
مارماریس (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه دالامان
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/13 چهارشنبه ساعت: 16:00)
مارماریس
تهران (03:00)
فرودگاه دالامان
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/20 چهارشنبه ساعت: 18:00)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ALICAN 1 HOTEL IZMIR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
THE NEW ZEYBEK HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
continental
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,680,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LIFE CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
GRAND CORNER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MARLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
HOTEL ISMIRA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
IBOS HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,630,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MITTE PORT HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
VOLLEY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
izmir ountur
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PRESTIGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BLANCA HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
IBOS HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : business
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PRESTIGE
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
IBOS HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : delux
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
emens
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,680,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KARACA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
mia city
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,570,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MOVENPICK IZMIR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
RAMADA PLAZA BY WYNDHAM IZMIR
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SWISSOTEL GRAND EFES
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  77,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
HYATT REGENCY ISTINYEPARK
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : king room
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
HYATT REGENCY ISTINYEPARK
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,930,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : deluxe
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KEY HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید