تور آنتالیا پرواز پگاسوس تیر ماه

هتل ها

منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LARA PALACE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
MELODI KEMER
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : مورات پاشا
چشم انداز :
6 شب
CENDER
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BELKON
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
JURA LARA (سابق ROYAL TOWERS)
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
AMON
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
GRAND MIRAMOR
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
ARMAS GUL BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
DAIMA BIZ RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلدیبی، کمر
چشم انداز :
6 شب
IMPERIAL SUNLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
ARMAS KAPLAN PARADISE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
SENSITIVE PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : گوینوک
چشم انداز :
6 شب
QUEEN's PARK GOYNUK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  35,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کنیالتی
چشم انداز :
6 شب
SEALIFE FAMILY RESOR FAMILY 4PAX
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PORTO BELLO
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
GRAND PARK LARA
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
AMARA COMFORT RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
WYNDHAM GARDEN LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
AQUAWORLD BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
RAMADA RESORT LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
CRYSTAL WATERWORLD
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY KEMER
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
ORANGE COUNTY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  103,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سیده
چشم انداز :
6 شب
SUENO BEACH SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,877,000 تومان 65,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,614,000 تومان 93,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,715,000 تومان 40,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سیده
چشم انداز :
6 شب
KAYA SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,113,000 تومان 67,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,253,000 تومان 105,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,333,000 تومان 41,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
AYDINBEY QUEEN'S PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  40,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : کمر
چشم انداز :
6 شب
AMARA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  108,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
ASKA LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  42,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
IC SANTAI FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  44,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
VENEZIA PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  121,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ASTERIA KREMLIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,290,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
FAME RESIDENCE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA (STD ROOM 2ADL+2CHD)
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  115,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM FAMILY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
KAYA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,842,000 تومان 81,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  121,540,000 تومان 118,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,131,000 تومان 47,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
IC GREEN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LIBERTY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,190,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  126,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
LIMAK ATLANTIS (STD ROOM 2ADL+2CHD)
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,258,000 تومان 88,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,767,000 تومان 128,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,427,000 تومان 50,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : آلانیا،آنتالیا
چشم انداز :
6 شب
LONG BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,567,000 تومان 88,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  132,767,000 تومان 128,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,839,000 تومان 51,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL HOLIDAY/WINGS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  90,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
MIRACLE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
GRANADA LUXURY BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  136,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,365,000 تومان 95,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  144,612,000 تومان 140,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,444,000 تومان 54,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  55,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,498,000 تومان 96,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  145,745,000 تومان 141,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,444,000 تومان 54,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
SUENO GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,322,000 تومان 97,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,878,000 تومان 142,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,650,000 تومان 55,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : لارا
چشم انداز : Side View
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,528,000 تومان 97,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,011,000 تومان 143,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,577,000 تومان 55,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  146,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,545,000 تومان 101,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  153,676,000 تومان 149,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,813,000 تومان 57,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM LUXURY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  182,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS SUNGATE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  155,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  59,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
TITANIC DELUXE GOLF BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  159,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز : SeaView
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,446,000 تومان 108,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  163,976,000 تومان 159,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,006,000 تومان 60,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
ADAM & EVE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  166,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
DELPHIN IMPERIAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  194,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  65,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
DELPHINE BE GRAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  124,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  186,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  68,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : آکسو
چشم انداز :
6 شب
TITANIC MARDAN PALACE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  199,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  72,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PALAZZO GOLF BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  136,887,000 تومان 132,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  227,836,000 تومان 221,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  74,881,000 تومان 72,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,333,000 تومان 141,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  243,183,000 تومان 236,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  79,104,000 تومان 76,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  23,381,000 تومان 22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  166,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  284,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  90,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
THE LAND OF LEGEND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  168,290,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  288,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  91,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
MAXX ROYAL BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  198,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  342,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  106,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید