این تور منقضی شده است

تور کوالالامپور مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
Lazdana hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PACIFIC EXPRESS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,230,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
HOLIDAY INN EXPRES
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,100,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,530,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,340,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MERCURE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,340,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL CHULAN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  66,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,470,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
IBIS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  57,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,650,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CORUS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DORSET HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CONCORDE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE FACE STYLE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  59,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,210,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SHANGRILA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,520,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,130,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,650,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
JW MARRIOT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  100,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  73,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,070,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
EQ KUALA LUMPUR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,440,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  63,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید