تور پاتایا مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PIYADA RESIDENCE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  33,190,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BESTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ASIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
NOVA PLATINUM HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PATTAYA SEA VIEW
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,020,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE STAY PATTAYA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,660,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GARDEN CLIFF
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL CLIFF
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  50,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AMARI SHA PLUS PATTAYA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,145,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  52,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CENTARA GRAND MIRAGE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,195,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید