تور کوش آداسی تیر ماه

این تور تاریخ های دیگری هم دارد

مسیر سفر

تور کوش آداسی تیر ماه

تهران
مارماریس (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه دالامان
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/04/27 چهارشنبه ساعت: 16:00)
مارماریس
تهران (03:00)
فرودگاه دالامان
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/05/03 چهارشنبه ساعت: 18:00)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MELIKE
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,570,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PANORAMA HILL (City's Hill)
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SIGNATURE BLUE RESORT
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LADONIA HOTEL ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
LADONIA HOTEL ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  65,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
EPHESIA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  201,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Side View
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Side View
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
RAMADA RESORT GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Side View
6 شب
RAMADA RESORT GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  86,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  84,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,120,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  102,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
CHARISMA DELUXE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
OTIUM SEALIGHT BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  201,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
TUSAN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  119,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  109,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Side View
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  110,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PALM WNGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  137,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  121,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,970,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
PALOMA PASHA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  141,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,330,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید