تور بدروم تیر ماه

این تور تاریخ های دیگری هم دارد

مسیر سفر

تور بدروم تیر ماه

تهران
مارماریس (03:30)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه دالامان
ایران ایرتور)
ایران ایرتور
(1403/04/28 پنجشنبه ساعت: 16:00)
مارماریس
تهران (03:45)
فرودگاه دالامان
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
ایران ایرتور)
ایران ایرتور
(1403/05/04 پنجشنبه ساعت: 16:00)

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM BEACH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,780,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PHOENIX
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  61,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ُُSmart Stay Beach
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,340,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  185,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MANDARIN RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
YELKEN MANDALINCI
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
AZURE BY YELKEN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ROYAL ASARLIK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
DIAMOND OF BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MY ELLA RESORT & SPA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KADIKALE RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  111,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,630,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
Blue Dreams Resort
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  90,580,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
YASMIN RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SELECTUM COLOURS
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  120,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BODRUM HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,480,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
DUJA BODRUM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,280,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCH RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  131,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SAMARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  138,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  47,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BAIA BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  162,530,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
Mirada Exlusive
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
Prive Bodrum
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  164,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KEFALUKA RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  177,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,240,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
LABLANCH ISLAND
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  187,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
BE PREMIUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  185,810,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
VOGUE BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  156,910,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  226,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,440,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
RIXOS PREMIUM BODRUM
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  188,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  325,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید