این تور منقضی شده است

تور مشهد با قطار خرداد ماه

هتل ها

منطقه : امام رضا
چشم انداز :
2 شب
savin hotel
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  2,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  3,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  2,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,000,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
منجی
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  5,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,000,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
RAZAVIEH
FB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,830,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,830,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,000,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ALMAS1
FB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,000,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
الماس نوین
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  1,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید