این تور منقضی شده است

تور 2 شب کیش خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
GAMBRON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
HELIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
PARMIDA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ABADGARAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ARIAN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
AMIR KABIR KISH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,450,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
BEYNOL MELALI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Kourosh
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  14,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ARAMIS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات : 5 ستاره
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
PALACE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
لیلیوم
HB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Shaygan Hotel kish
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Shayan
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Marina Park Hotel
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Toranj Marine Hotel Kish
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Dariush grand Hotel Kish
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  11,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  2,900,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید