این تور منقضی شده است

تور 2 شب چابهار خرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
شوهاز
BB
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
سپیده
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
شاهان
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
آذین
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
لاله
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,150,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
فردوس
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
لیپار
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,400,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید