این تور منقضی شده است

تور کوش آداسی 6 تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
6 شب
ROXX ROYAL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,460,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
MELIKE
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
FLORA SUITES
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SURTEL HOTEL
All
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
PANORAMA HILL (City's Hill)
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  46,360,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
BELMARE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
SIGNATURE BLUE RESORT
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
LADONIA HOTEL ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
EPHESIA
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,260,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
LADONIA HOTEL ADAKULE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  67,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
GRAND BLUE SKY
UALL
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
RAMADA RESORT GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
RAMADA RESORT GOLF
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  79,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
FANTASIA DELUXE
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,770,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Side View
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  81,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,090,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
RICHMOND EPHESUS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
ARIA CLAROS
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
CHARISMA DELUXE
HB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,110,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  38,320,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
TUSAN BEACH
All
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,730,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
RAMADA SUITE
All
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  89,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
INFINITY BY YELKEN AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
OTIUM SEALIGHT BEACH
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,510,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
LIBERTY GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
KORUMAR DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  101,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
LE BLEU RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PALM WINGS BEACH RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  97,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
AQUA FANTASY AQUAPARK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,210,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  104,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,550,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات : junior club
منطقه :
چشم انداز : SeaView
6 شب
PINE BAY HOLIDAY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : Land View
6 شب
SUNIS EFES ROYAL
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
PALM WNGS EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  113,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KORUMAR EPHESUS
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,840,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,460,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
PALOMA PASHA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز : GardenView
6 شب
CLUB MARVY
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  189,290,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,310,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید