تور 3 شب مسقط تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
LA ROSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,460,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  18,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CAESAR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GARDEN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PLATINUM
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SAFEER PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SAFEER INTERNATIONAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
IBIS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BEST WESTERN PREMIER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
WYNDHAM GARDEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,060,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GOLDEN TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RADISSON BLU
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,960,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CITY SEASONS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
INTERCITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ALOFT MUSCAT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,830,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HILTON GARDEN INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND MILLENNIUM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,160,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SHERATON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MYSK AL MOUJ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,910,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CROWNE PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  26,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
DOUBLE TREE BY HILTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,120,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
SHANGRILA BARR AL JISSAH AL BANDAR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  47,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
KEMPINSKI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,710,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید