تور 4 شب مسقط تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
LA ROSA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CAESAR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GARDEN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,320,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PLATINUM
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SAFEER PLAZA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SAFEER INTERNATIONAL
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,950,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
IBIS
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
BEST WESTERN PREMIER
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,580,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,950,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه : ruwi
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,270,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه : al khuwair
چشم انداز :
4 شب
WYNDHAM GARDEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GOLDEN TULIP
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CITY SEASONS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
HOLIDAY INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
INTERCITY
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,590,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,740,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ALOFT MUSCAT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
RADISSON BLU
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,640,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
HILTON GARDEN INN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,960,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND MILLENNIUM
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  25,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHERATON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,060,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  42,070,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MYSK AL MOUJ
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CROWNE PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,540,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
DOUBLE TREE BY HILTON
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,330,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  50,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHANGRILA BARR AL JISSAH AL BANDAR
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
GRAND HYATT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,750,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  36,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید