این تور منقضی شده است

تور 3 شب چابهار تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
سپیده
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
شوهاز
BB
0
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
شاهان
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
آذین
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,850,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,950,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,760,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
لاله
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
فردوس
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
لیپار
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,250,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  11,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید