این تور منقضی شده است

تور 2 شب قشم تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
KIMIA 4
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Reyhan
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
مارینا2
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  8,400,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,600,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
Royal
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  9,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  6,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ERAM QESHM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
فولتون
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ATAMAN QESHM
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
آوینا
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  9,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  4,300,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید