این تور منقضی شده است

تور 3 شب کیش تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HELIA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GAMBRON
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,000,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PARMIDA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ARIAN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  4,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  4,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
AMIR KABIR KISH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BEYNOL MELALI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  6,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  5,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PALACE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  12,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  3,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید