این تور منقضی شده است

تور 7 شب ارمنستان تیر ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MIRAGE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,880,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,390,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BELLA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,560,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PRIMER
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BAXOS YEREVAN
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
SHIRAK
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,010,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
REGINEH
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,730,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
KONYAK
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ROYAL PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  23,220,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ANI CENTRAL INN (SILACHI)
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  45,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,520,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AQUATEK RESORT & SPA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
METROPOL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,860,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ANI PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,470,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BEST WESTERN PLUS CONGRESS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  20,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
NATIONAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,260,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  76,870,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,050,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
GRAND HOTEL YEREVAN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  83,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,710,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE ALEXANDER A LUXURY COLLECTION
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  174,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  67,920,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید