این تور منقضی شده است

تور آنکارا سفارت آمریکا

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ETAP BULVAR
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,140,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
LATIFOGLU
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,340,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
DAFNE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,330,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
DEMORA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
BEST WESTERN 2000
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,220,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,350,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,180,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
ANKARA PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,970,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
MEYRA PALACE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
METROPOLITAN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,740,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,850,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
HOLIDAY INN KAVAKLIDERE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,870,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  29,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,620,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
HILTON
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,270,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,800,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,750,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
POINT DELUXE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,030,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,390,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :
منطقه :
چشم انداز :
2 شب
LATANIYA ANKARA HOTEL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,530,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید