تور آنتالیا پرواز پگاسوس مرداد ماه

هتل ها

آفر ویژه
منطقه : سیده
چشم انداز :
6 شب
SUENO BEACH SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,812,000 تومان 80,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  115,566,000 تومان 112,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,650,000 تومان 55,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سیده
چشم انداز :
6 شب
KAYA SIDE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,344,000 تومان 84,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  134,209,000 تومان 130,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,916,000 تومان 57,200,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
KAYA BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,039,000 تومان 91,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,385,000 تومان 129,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,315,000 تومان 60,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
ADALYA ELITE LARA
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  109,592,000 تومان 106,400,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  158,311,000 تومان 153,700,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  70,040,000 تومان 68,000,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : لارا
چشم انداز :
6 شب
LIMAK LARA DELUXE
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,124,000 تومان 110,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  165,418,000 تومان 160,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  72,203,000 تومان 70,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
SUENO GOLF RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,287,000 تومان 112,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  169,023,000 تومان 164,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  73,439,000 تومان 71,300,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : بلک
چشم انداز :
6 شب
SUENO DELUXE BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,819,000 تومان 117,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  176,130,000 تومان 171,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  75,705,000 تومان 73,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه :
چشم انداز :
6 شب
KAYA PALAZZO GOLF BELEK
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  147,496,000 تومان 143,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  242,565,000 تومان 235,500,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  89,095,000 تومان 86,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
آفر ویژه
منطقه : سریک
چشم انداز :
6 شب
CALISTA LUXURY RESORT
UALL
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  165,315,000 تومان 160,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  274,598,000 تومان 266,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  97,953,000 تومان 95,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  26,574,000 تومان 25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید