تور کوالالامپور سنگاپور مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SAKURA ELIT KUALA LUMPUR
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
IBIS BUDGET SINGAPORE
BB
2
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  75,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PACIFIC EXPRESS
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
VALUE
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,050,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,170,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  62,360,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MERCURE
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ROYAL QUEEN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  68,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
DORSET HOTEL
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BOSS
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  68,380,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
IBIS
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND CENTRAL ORCHARD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  91,940,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  69,430,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PACIFIC REGENCY
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
MERCURE SINGAPORE TYRWHITT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  69,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL CHULAN
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND CENTRAL ORCHARD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,430,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  92,430,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  69,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
CORUS
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
STUDIO M
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,280,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  71,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE FACE STYLE
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND CENTRAL ORCHARD
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,560,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,690,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  76,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE FACE STYLE
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
GRAND COPTHORNE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  112,210,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  78,790,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
INTERCONTINENTAL
FB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
CONCORDE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,840,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  116,240,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  79,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید