تور کوالالامپور لنگکاوی مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SAKURA ELIT KUALA LUMPUR
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BELLA VISTA
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  62,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
HOLIDAY INN EXPRES
BB
3
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RAMADA BY WYNDHAM LANGKAWI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,480,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RAMADA BY WYNDHAM LANGKAWI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,680,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
MERCURE
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
RESORTS WORLD LANGKAWI
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
ROYAL CHULAN
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
DASH RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,030,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
DORSET HOTEL
BB
4
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
HOLIDAY VILLA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  82,760,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
PACIFIC REGENCY
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
THE RIYAZ LAVANYA
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,140,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  85,050,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  61,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE FACE STYLE
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
BERJAYA BEACH RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,040,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  94,850,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
INTERCONTINENTAL
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
ALOFT LANGKAWI HOTEL
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,090,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  98,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
SHANGRILA
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PARK ROYAL
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  105,890,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
THE FACE STYLE
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
PELANGI BEACH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,180,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  107,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  70,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
EQ KUALA LUMPUR
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
WESTIN
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  129,880,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
4 شب
JW MARRIOT
BB
5
منطقه :
چشم انداز :
3 شب
THE ST.REGIS LANGKAWI
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,760,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  148,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید