تور پوکت مرداد ماه

هتل ها

منطقه :
چشم انداز :
7 شب
JIRAPORN HILL RESORT
BB
3
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,370,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ASHLEE PLAZA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
PATONG HERITAGE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,380,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  -
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
NIPA RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
BEST WESTERN
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,350,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  58,860,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,570,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
FISHERMAN's HARBOUR URBAN RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE MARINA
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE ROYAL PARADISE
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  63,340,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,940,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DEEVANA PLAZA PANTONG
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,730,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  69,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
ANDAMAN EMBRACE PATONG
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
THE NATURE
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,070,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,300,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  54,370,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
DUANGJITT RESORT
BB
4
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  73,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,980,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
CREST RESORT
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,420,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  74,990,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  58,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
M SOCIAL PHUKET
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  87,540,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  60,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
AMARI PHUKET
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,720,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  95,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  64,030,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
منطقه :
چشم انداز :
7 شب
MOVENPICK MYTH
BB
5
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  99,180,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  65,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید